IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 


XXXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-1. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 44074,74 Eur iš Europos žemės ūkio fonfo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų.


XXXI kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2023 m. kovo 23 d. IRVVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. NS-1.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2023 m. kovo 30 d. 8 val. iki 2023 m. gegužės 2 d. 15 val. 

Gauta 1 vietos projekto paraiška.
 

Kvietimo Nr. 31 skelbimas
31K_kvietimo_skelbimas_Soc_verslas.pdf (209.72KB)
Kvietimo Nr. 31 skelbimas
31K_kvietimo_skelbimas_Soc_verslas.pdf (209.72KB)
Kvietimo Nr. 31 finansavimo sąlygų aprašas
31K_FSA_0_Soc_verslas_po_pastabu.pdf (347.18KB)
Kvietimo Nr. 31 finansavimo sąlygų aprašas
31K_FSA_0_Soc_verslas_po_pastabu.pdf (347.18KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
31K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (152.12KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
31K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (152.12KB)
Projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
31K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (55.05KB)
Projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
31K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (55.05KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
31K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (67.46KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
31K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (67.46KB)
Jungtinės veiklos sutarties pavyzdinė forma
Finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas
31K_FSA_4_priedas_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (984.35KB)
Jungtinės veiklos sutarties pavyzdinė forma
Finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas
31K_FSA_4_priedas_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (984.35KB)
Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė
Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairių 1 priedas
Soc_verslo_poveikio_matavimo_skaiciuokle_1_priedas.xlsx (501.4KB)
Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė
Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairių 1 priedas
Soc_verslo_poveikio_matavimo_skaiciuokle_1_priedas.xlsx (501.4KB)
Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė
Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairių 2 priedas
Soc_verslo_poveikio_vertinimo_skaiciuokle_2_priedas.xlsx (285.12KB)
Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė
Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairių 2 priedas
Soc_verslo_poveikio_vertinimo_skaiciuokle_2_priedas.xlsx (285.12KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2023-02-18 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairės

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20230530_PAK2_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (140.35KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20230530_PAK2_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (140.35KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
31_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (249.61KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
31_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (249.61KB)