IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal III kvietimą  baigėsi 2017 m. gruodžio 4 d.

III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“.

III kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2017 m. spalio 30 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-6.

Kvietimo galiojimo (vietos projektų paraiškų priėmimo) laikas: nuo 2017 m. spalio 30 d. 8 val. iki 2017 m. gruodžio 4 d. 17 val.

Kvietimo galiojimo metu buvo gauta 13 vietos projektų paraiškų. Bendra visose paraiškose prašoma paramos suma sudaro 441 247,96 Eur.

Pareiškėjų dėmesiui! Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklų 23.1.5.3. papunkčiu, kai paramos prašoma verslo plėtrai, šalia kitų ekonominio gyvybingumo rodiklių (grynojo pelningumo, skolos ir paskolų padengimo) turi būti vertinama ir vidinės grąžos normos rodiklio reikšmė, todėl prašome šį rodiklį nurodyti šalia kitų ekonominio gyvybingumo rodiklių Verslo plano 7 skyriuje.

Kvietimas Nr.3
3K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.docx (960.93KB)
Kvietimas Nr.3
3K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.docx (960.93KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
3K_FSA_0_Verslas_suderintas.docx (151.79KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
3K_FSA_0_Verslas_suderintas.docx (151.79KB)
FSA 3 priedas
3K_FSA_3_priedas_verslo_planas.docx (74.98KB)
FSA 3 priedas
3K_FSA_3_priedas_verslo_planas.docx (74.98KB)
SVV statuso deklaracija
Smulkiojo bei vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV statuso deklaracija
Smulkiojo bei vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
„Vienos įmonės“ deklaracija
„Vienos įmonės“ deklaracija pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
„Vienos įmonės“ deklaracija
„Vienos įmonės“ deklaracija pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija)

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Finansinių dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) pavyzdinės formos 

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai
Vietos projektų pirdėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašai
Sarasai_po_PV(K)_vertinimo.pdf (156.89KB)
Pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai
Vietos projektų pirdėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašai
Sarasai_po_PV(K)_vertinimo.pdf (156.89KB)
Prelinimaraus išlaidų tinkamumo vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo rezultatus
Informacija_apie_VP_preliminaraus_islaidu_tinkamumo_vertinimo_rezultatus.pdf (149.86KB)
Prelinimaraus išlaidų tinkamumo vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo rezultatus
Informacija_apie_VP_preliminaraus_islaidu_tinkamumo_vertinimo_rezultatus.pdf (149.86KB)
Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis
2018 m. kovo 27 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo Nr. PAK-1 nutariamoji dalis
Nutariamoji_dalis_20180327_PAK_1.pdf (301.97KB)
Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis
2018 m. kovo 27 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo Nr. PAK-1 nutariamoji dalis
Nutariamoji_dalis_20180327_PAK_1.pdf (301.97KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis).
3_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (263.11KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis).
3_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (263.11KB)

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus

"Erikos Žilėnaitės sulčių spaudimo paslaugų teikimas ir natūralių sulčių gamyba. Verslo kūrimas"
Informacija apie Erikos Žilėnaitės įgyvendintą vietos projektą "Erikos Žilėnaitės sulčių spaudimo paslaugų teikimas ir natūralių sulčių gamyba. Verslo kūrimas" Nr. IGNA-LEADER-6A-DJI-3-6
IGNA_LEADER_6A_DJI_3_6.pdf (294.83KB)
"Erikos Žilėnaitės sulčių spaudimo paslaugų teikimas ir natūralių sulčių gamyba. Verslo kūrimas"
Informacija apie Erikos Žilėnaitės įgyvendintą vietos projektą "Erikos Žilėnaitės sulčių spaudimo paslaugų teikimas ir natūralių sulčių gamyba. Verslo kūrimas" Nr. IGNA-LEADER-6A-DJI-3-6
IGNA_LEADER_6A_DJI_3_6.pdf (294.83KB)
"MB Petronita verslo vystymas ir plėtra"
Informacija apie MB PETRONITA įgyvendintą vietos projektą "MB Petronita verslo vystymas ir plėtra" Nr. IGNA-LEADER-6A-DI-3-5
IGNA_LEADER_6A_DI_3_5.pdf (270.7KB)
"MB Petronita verslo vystymas ir plėtra"
Informacija apie MB PETRONITA įgyvendintą vietos projektą "MB Petronita verslo vystymas ir plėtra" Nr. IGNA-LEADER-6A-DI-3-5
IGNA_LEADER_6A_DI_3_5.pdf (270.7KB)
"UAB "TV akademija LT" verslo plėtra"
Informacija apie UAB "TV akademija LT" įgyvendintą vietos projektą "UAB "TV akademija LT" verslo plėtra" Nr. IGNA-LEADER-6A-DI-3-8
IGNA_LEADER_6A_DI_3_8.pdf (418.61KB)
"UAB "TV akademija LT" verslo plėtra"
Informacija apie UAB "TV akademija LT" įgyvendintą vietos projektą "UAB "TV akademija LT" verslo plėtra" Nr. IGNA-LEADER-6A-DI-3-8
IGNA_LEADER_6A_DI_3_8.pdf (418.61KB)
"UAB "Kibis" verslo plėtra"
Informacija apie UAB "Kibis" įgyvendintą vietos projektą "UAB "Kibis" verslo plėtra" Nr. IGNA-LEADER-6A-DI-3-3
IGNA_LEADER_6A_DI_3_3.pdf (282.56KB)
"UAB "Kibis" verslo plėtra"
Informacija apie UAB "Kibis" įgyvendintą vietos projektą "UAB "Kibis" verslo plėtra" Nr. IGNA-LEADER-6A-DI-3-3
IGNA_LEADER_6A_DI_3_3.pdf (282.56KB)
"Valdo Danilevičiaus gamtos muziejaus įkūrimas"
Informacija apie Valdo Danilevičiaus įgyvendintą vietos projektą "Valdo Danilevičiaus gamtos muziejaus įkūrimas" Nr. IGNA-LEADER-6A-DJIK-3-10
IGNA_LEADER_6A_DJIK_3_10.pdf (459.65KB)
"Valdo Danilevičiaus gamtos muziejaus įkūrimas"
Informacija apie Valdo Danilevičiaus įgyvendintą vietos projektą "Valdo Danilevičiaus gamtos muziejaus įkūrimas" Nr. IGNA-LEADER-6A-DJIK-3-10
IGNA_LEADER_6A_DJIK_3_10.pdf (459.65KB)
„Jolitos Bužinskienės keramikos studijos įkūrimas“
Informacija apie Jolitos Bužinskienės įgyvendintą vietos projektą „Jolitos Bužinskienės keramikos studijos įkūrimas“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJI-3-4
IGNA_LEADER_6A_DJI_3_4.pdf (350.11KB)
„Jolitos Bužinskienės keramikos studijos įkūrimas“
Informacija apie Jolitos Bužinskienės įgyvendintą vietos projektą „Jolitos Bužinskienės keramikos studijos įkūrimas“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJI-3-4
IGNA_LEADER_6A_DJI_3_4.pdf (350.11KB)