IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal VI kvietimą  baigėsi 2018 m. balandžio 30 d.

VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

VI kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2018 m. kovo 8 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-2.

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2018 m. kovo 19 d. 8 val. iki 2018 m. balandžio 30 d. 17 val.

Kvietimo galiojimo metu buvo gauta 1 vietos projekto paraiška.

Kvietimo Nr. 6 skelbimas
6K_kvietimo_skelbimas.pdf (209.23KB)
Kvietimo Nr. 6 skelbimas
6K_kvietimo_skelbimas.pdf (209.23KB)
Vietos projekto finansavimo sąlygų aprašas
Kvietimo Nr. 6 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau - FSA)
6K_FSA_soc_verslas.pdf (328.4KB)
Vietos projekto finansavimo sąlygų aprašas
Kvietimo Nr. 6 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau - FSA)
6K_FSA_soc_verslas.pdf (328.4KB)
FSA 1 priedas
Remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašas
6K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.87KB)
FSA 1 priedas
Remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašas
6K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.87KB)
FSA 2 priedas
Vietos projekto paraiškos forma
6K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (43.93KB)
FSA 2 priedas
Vietos projekto paraiškos forma
6K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (43.93KB)
FSA 3 priedas
Verslo plano forma
6K_FSA_3_priedas_verslo_planas.docx (69.11KB)
FSA 3 priedas
Verslo plano forma
6K_FSA_3_priedas_verslo_planas.docx (69.11KB)
FSA 4 priedas
Jungtinės veiklos sutarties forma
6K_FSA_4_priedas_jungtines_veiklos_sutartis.docx (153.65KB)
FSA 4 priedas
Jungtinės veiklos sutarties forma
6K_FSA_4_priedas_jungtines_veiklos_sutartis.docx (153.65KB)
Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė (exel formatu)
Soc_verslo_skaiciuokle_LEADER.xlsx (286.17KB)
Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė (exel formatu)
Soc_verslo_skaiciuokle_LEADER.xlsx (286.17KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)


Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (redakcija nuo 2017-11-25 iki 2018-04-20)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairės

Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams.
Preliminaraus_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka.docx (31.72KB)
Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams.
Preliminaraus_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka.docx (31.72KB)
VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
Informacija_apie _kvietimo_nr_6_VP_vert_rezultatus.pdf (140.55KB)
VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
Informacija_apie _kvietimo_nr_6_VP_vert_rezultatus.pdf (140.55KB)
Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis
2018 m. liepos 31 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo Nr. PAK-2 nutariamoji dalis
PAK_Nutariamoji_dalis_20180731.pdf (239.4KB)
Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis
2018 m. liepos 31 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo Nr. PAK-2 nutariamoji dalis
PAK_Nutariamoji_dalis_20180731.pdf (239.4KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
6_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (249.26KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
6_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (249.26KB)

 Informacija apie įgyvendintus vietos projektus

„Gyventojų užimtumo didinimas naudojant inovatyvias kūrybiškas verslumo skatinimo formas (InsertArt)“
Informacija apie VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras įgyvendintą vietos projektą „Gyventojų užimtumo didinimas naudojant inovatyvias kūrybiškas verslumo skatinimo formas (InsertArt)“ Nr. IGNA-LEADER-6B-DJIS-6-1
IGNA_LEADER_6B_DJIS_6_1.pdf (442.34KB)
„Gyventojų užimtumo didinimas naudojant inovatyvias kūrybiškas verslumo skatinimo formas (InsertArt)“
Informacija apie VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras įgyvendintą vietos projektą „Gyventojų užimtumo didinimas naudojant inovatyvias kūrybiškas verslumo skatinimo formas (InsertArt)“ Nr. IGNA-LEADER-6B-DJIS-6-1
IGNA_LEADER_6B_DJIS_6_1.pdf (442.34KB)