IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXXVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m. priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 11 049,74 Eur iš EŽŪFKP lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų.

XXXVIII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2023 m. gruodžio 29 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-7.


Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2024 m. sausio 8 d. 8 val. iki 2024 m. vasario 8 d. 24 val. Kvietimo galiojimo metu buvo gautos 5 vietos projektų paraškos, kuriose bendrai prašoma paramos suma siekia 24 976,76 Eur.

Kvietimo Nr. 38 skelbimas
38K_kvietimo_skelbimas_Kultura.pdf (141.36KB)
Kvietimo Nr. 38 skelbimas
38K_kvietimo_skelbimas_Kultura.pdf (141.36KB)
Kvietimo Nr. 38 finansavimo sąlygų aprašas
38K_FSA_0_Kultura.pdf (243.12KB)
Kvietimo Nr. 38 finansavimo sąlygų aprašas
38K_FSA_0_Kultura.pdf (243.12KB)
Kvietimo Nr. 38 finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
Patvirtinta 2024-02-22 Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio rašytiniu būdu protokolu VS-2
38K_FSA_0_Kultura_nuo_20240222.pdf (266.31KB)
Kvietimo Nr. 38 finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
Patvirtinta 2024-02-22 Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio rašytiniu būdu protokolu VS-2
38K_FSA_0_Kultura_nuo_20240222.pdf (266.31KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
38K_FSA_1_priedas_Paraiskos_forma_Kultura.docx (68.67KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
38K_FSA_1_priedas_Paraiskos_forma_Kultura.docx (68.67KB)


Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2023-05-12 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20240304_PAK2_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (124.71KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20240304_PAK2_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (124.71KB)