IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal I kvietimą baigėsi 2017 m. vasario 20 d. Gautos 5 vietos projektų paraiškos. 2017 m. rugsėjo 21 d. Atrankos komiteto sprendimu parama skirta visiems penkiems pateiktiems vietos projektams.

Kvietimo galiojimo laikas nuo 2017 m. vasario 6 d. 8 val. iki 2017 m. vasario 20 d. 17 val.

I kvietimo teikti paraiškas dokumentai buvo patvirtinti 2017 m. sausio 4 d. IRVVG visuotinio narių susirinkime protokolu Nr. NS-1


Svarbi informacija pareiškėjams


Kvietimo skelbimas
SAVA-4 „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“
1K_IRVVG_Skelbimo forma.docx (956.64KB)
Kvietimo skelbimas
SAVA-4 „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“
1K_IRVVG_Skelbimo forma.docx (956.64KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
SAVA-4 „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“
Finansavimo_salygu_aprasas_SAVA_4_Kultura_koreguotos_pagal_20161124_BRK_6445_2.docx (80.5KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
SAVA-4 „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“
Finansavimo_salygu_aprasas_SAVA_4_Kultura_koreguotos_pagal_20161124_BRK_6445_2.docx (80.5KB)


Pirminės paraiškos forma
SAVA-4 "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas"
K1_SAVA_4_pirmine_paraiska.doc (127.5KB)
Pirminės paraiškos forma
SAVA-4 "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas"
K1_SAVA_4_pirmine_paraiska.doc (127.5KB)

 

Informacija apie pirminių VP paraiškų vertinimo rezultatus
Informacija apie kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektų paraiškas metu gautų pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezulatus. Visoms pirmines paraiškas pateikusioms organizacijoms išsiųsti kvietimai pateikti galutines vietos projektų paraiškas iki 2017 m. balandžio 14 d.
Informacija_apie_pirminiu_VP_paraisku_vertinimo_rezultatus_K1 teikimo forma.pdf (232.17KB)
Informacija apie pirminių VP paraiškų vertinimo rezultatus
Informacija apie kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektų paraiškas metu gautų pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezulatus. Visoms pirmines paraiškas pateikusioms organizacijoms išsiųsti kvietimai pateikti galutines vietos projektų paraiškas iki 2017 m. balandžio 14 d.
Informacija_apie_pirminiu_VP_paraisku_vertinimo_rezultatus_K1 teikimo forma.pdf (232.17KB)
Galutinių VP paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai
Informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatus
Informacijos apie galutiniu VP paraisku administracines atitikties vertinimo rezultatus teikimo forma.pdf (193.41KB)
Galutinių VP paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai
Informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatus
Informacijos apie galutiniu VP paraisku administracines atitikties vertinimo rezultatus teikimo forma.pdf (193.41KB)
Galutinių VP paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai
Informacija apie galutinių vietos projektų paraškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus
Informacijos apie galutiniu VP paraisku tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus forma.pdf (193.57KB)
Galutinių VP paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai
Informacija apie galutinių vietos projektų paraškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus
Informacijos apie galutiniu VP paraisku tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus forma.pdf (193.57KB)
2017-09-21 Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis
PAK-1
20170921 PAK protokolo nutariamoji dalis.pdf (212.63KB)
2017-09-21 Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis
PAK-1
20170921 PAK protokolo nutariamoji dalis.pdf (212.63KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis).
1_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (263.24KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis).
1_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (263.24KB)

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus:

"Rojus vakar ir šiandien"
Informacija apie Ignalinos krašto muziejaus įgyvendintą vietos projektą "Rojus vakar ir šiandien" Nr. IGNA-LEADER-6B-JK-1-1
IGNA_LEADER_6B_JK_1_1.pdf (369.74KB)
"Rojus vakar ir šiandien"
Informacija apie Ignalinos krašto muziejaus įgyvendintą vietos projektą "Rojus vakar ir šiandien" Nr. IGNA-LEADER-6B-JK-1-1
IGNA_LEADER_6B_JK_1_1.pdf (369.74KB)
"Inovacijų taikymas, organizuojant Ignalinos krašto tradicinius renginius"
Informacija apie Ignalinos kultūros ir sporto centro įgyvendintą vietos projektą "Inovacijų taikymas, organizuojant Ignalinos krašto tradicinius renginius" Nr. IGNA-LEADER-6B-K-1-2
IGNA_LEADER_6B_K_1_2.pdf (326.82KB)
"Inovacijų taikymas, organizuojant Ignalinos krašto tradicinius renginius"
Informacija apie Ignalinos kultūros ir sporto centro įgyvendintą vietos projektą "Inovacijų taikymas, organizuojant Ignalinos krašto tradicinius renginius" Nr. IGNA-LEADER-6B-K-1-2
IGNA_LEADER_6B_K_1_2.pdf (326.82KB)
"Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia"
Informacija apie Daugėliškio krašto bendruomenės įgyvendintą vietos projektą "Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia" Nr. IGNA-LEADER-6B-K-1-3
IGNA_LEADER_6B_K_1_3.pdf (331.99KB)
"Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia"
Informacija apie Daugėliškio krašto bendruomenės įgyvendintą vietos projektą "Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia" Nr. IGNA-LEADER-6B-K-1-3
IGNA_LEADER_6B_K_1_3.pdf (331.99KB)
"Keramika grįžta į Didžiasalį"
Informacija apie Ignalinos rajono Didžiasalio "Ryto" gimnazijos įgyvendintą vietos projektą "Keramika grįžta į Didžiasalį" Nr. IGNA-LEADER-6B-JKS-1-4
IGNA_LEADER_6B_JKS_4.pdf (322.06KB)
"Keramika grįžta į Didžiasalį"
Informacija apie Ignalinos rajono Didžiasalio "Ryto" gimnazijos įgyvendintą vietos projektą "Keramika grįžta į Didžiasalį" Nr. IGNA-LEADER-6B-JKS-1-4
IGNA_LEADER_6B_JKS_4.pdf (322.06KB)
"Ignalinos rajono tradicijų puoselėjimas"
Informacija apie Paliesiaus dvaro asociacijos įgyvendintą vietos projektą "Ignalinos rajono tradicijų puoselėjimas" Nr. IGNA-LEADER-6B-JK-1-5
IGNA_LEADER_6B_JK_5.pdf (350.83KB)
"Ignalinos rajono tradicijų puoselėjimas"
Informacija apie Paliesiaus dvaro asociacijos įgyvendintą vietos projektą "Ignalinos rajono tradicijų puoselėjimas" Nr. IGNA-LEADER-6B-JK-1-5
IGNA_LEADER_6B_JK_5.pdf (350.83KB)