IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 144 530,04 Eur iš EJRŽF ir LR valstybės biudžeto lėšų.https://sb.dizaineriai.lt/.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/thumbnail.png

XXIX kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2022 m. spalio 26 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-6.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2022 m. lapkričio 3 d. 8 val. iki 2022 m. gruodžio 5 d. 15 val. Gautos 2 projektų paraiškos.

Kvietimo Nr. 29 skelbimas
29K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (209.79KB)
Kvietimo Nr. 29 skelbimas
29K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (209.79KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
29K_FSA_0_Rekreacija.pdf (316.56KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
29K_FSA_0_Rekreacija.pdf (316.56KB)
Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
2023 m. gegužės 9 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje patvitinta redakcija
29K_FSA_0_Rekreacija_20230509.pdf (320.86KB)
Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
2023 m. gegužės 9 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje patvitinta redakcija
29K_FSA_0_Rekreacija_20230509.pdf (320.86KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
29K_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.07KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
29K_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.07KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
29K_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (84.7KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
29K_FSA_2_priedas_verslo_plano_forma.docx (84.7KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2022-09-01 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20221220_PAK6_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (147.73KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20221220_PAK6_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (147.73KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
29_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (249.48KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
29_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (249.48KB)

Informacija apie įgyvendintą projektą:

„Rekreacinės žvejybos paslaugų ir sąlygų gerinimas, diegiant inovacijas“
Informacija apie Mažosios bendrijos Turizmo bazė įgyvendintą vietos projektą Nr. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-D-29-1-2022
IGNA_AKVA_822Ž_D_29_1_2022.pdf (169.55KB)
„Rekreacinės žvejybos paslaugų ir sąlygų gerinimas, diegiant inovacijas“
Informacija apie Mažosios bendrijos Turizmo bazė įgyvendintą vietos projektą Nr. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-D-29-1-2022
IGNA_AKVA_822Ž_D_29_1_2022.pdf (169.55KB)