IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Informacija apie paskelbtus ir planuojamus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas