IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Kvietimas Nr. 1 pagal priemonę "Krašto identiteto, etninių veiklų, tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas", kodas LEADER-20VVG-09


Tinkami vietos projektų pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys (asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos).


Remiamos veiklos – renginių, skirtu išsaugoti kultūrinį savitumą, puoselėti Ignalinos krašto tradicijas, didinti kaimo vietovių patrauklumą, organizavimas.


Kvietimas teikti vietos projektus galioja (vietos projektų paraiškos registruojamos) nuo 2024-05-02 0:00 val. iki 2024-06-27 24 val.

Informacinio renginio skaidrės
Kvietimo_Nr_1_Info_renginys_20240424.pptx (2.04MB)
Informacinio renginio skaidrės
Kvietimo_Nr_1_Info_renginys_20240424.pptx (2.04MB)Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1
Kvietimas_1_4_priemone.pdf (227.84KB)
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1
Kvietimas_1_4_priemone.pdf (227.84KB)
Vietos projekto paraiškos forma
VP_paraiskos_forma_4_Krasto_identitetas.xlsx (391.03KB)
Vietos projekto paraiškos forma
VP_paraiskos_forma_4_Krasto_identitetas.xlsx (391.03KB)
Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma
Jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (58.66KB)
Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma
Jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (58.66KB)


Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės

Suteiktos paramos iš EŽŪFKP lėšų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą viešinimo taisykles