IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas skelbiamas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“.

XXV kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2021 m. rugsėjo 21 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos priimamos) nuo 2021 m. spalio 27 d. 8 val. iki 2021 m. lapkričio 29 d. 15 val.

Kvietimo Nr. 25 skelbimas
25K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (212.11KB)
Kvietimo Nr. 25 skelbimas
25K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (212.11KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
25K_FSA_0_Verslas.pdf (418.38KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
25K_FSA_0_Verslas.pdf (418.38KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
25K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.19KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
25K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.19KB)
Vietos projekto paraiškos forma
25K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (50.78KB)
Vietos projekto paraiškos forma
25K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (50.78KB)
Verslo plano forma
25K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.94KB)
Verslo plano forma
25K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.94KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2021-06-01 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika