IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

XXIV kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2021 m. rugsėjo 21 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2021 m. spalio 27 d. 8 val. iki 2021 m. lapkričio 29 d. 15 val.

Kvietimo galiojimo metu buvo gautos 3 vietos projektų paraiškos.

Kvietimo Nr. 24 skelbimas
24K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (213.11KB)
Kvietimo Nr. 24 skelbimas
24K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (213.11KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
24K_1_0_FSA_Rekreacija.pdf (329.96KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
24K_1_0_FSA_Rekreacija.pdf (329.96KB)
Vietos projekto paraiškos forma
24K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (51.44KB)
Vietos projekto paraiškos forma
24K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (51.44KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Vienos įmonės deklaracija
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracija
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2021-06-01 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika

 

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220106_PAK1_nutariamoji_dalis.pdf (167.41KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220106_PAK1_nutariamoji_dalis.pdf (167.41KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220202_isakymas_VK_7.pdf (189.61KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220202_isakymas_VK_7.pdf (189.61KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
24_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (248.03KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
24_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (248.03KB)