IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 


XXXIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 103 450,07 Eur iš EŽŪFKP lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų.


XXXIV kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2023 m. birželio 20 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.


Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2023 m. birželio 26 d. 8 val. iki 2023 m. liepos 27 d. 15 val. Kvietimo galiojimo metu gautos 3 vietos projektų paraiškos. Paraiškose bendrai prašoma paramos suma - 80 746,65 Eur.

Kvietimo Nr. 34 skelbimas
34K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (211.38KB)
Kvietimo Nr. 34 skelbimas
34K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (211.38KB)
Kvietimo Nr. 34 finansavimo sąlygų aprašas
34K_FSA_0_Verslas.pdf (406.34KB)
Kvietimo Nr. 34 finansavimo sąlygų aprašas
34K_FSA_0_Verslas.pdf (406.34KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
34K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (152.06KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
34K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (152.06KB)
Projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
34K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (49.54KB)
Projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
34K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (49.54KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
34K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.78KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
34K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.78KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2023-05-12 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
 

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20230823_PAK4_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (161.4KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20230823_PAK4_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (161.4KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
34_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (256.17KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
34_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (256.17KB)