IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas skelbiamas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

XXVI kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2021 m. rugsėjo 21 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos priimamos) nuo 2021 m. spalio 27 d. 8 val. iki 2021 m. lapkričio 29 d. 15 val.

Kvietimo Nr. 26 skelbimas
26K_kvietimo_skelbimas_Soc_verslas.pdf (211.79KB)
Kvietimo Nr. 26 skelbimas
26K_kvietimo_skelbimas_Soc_verslas.pdf (211.79KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
26K_FSA_0_Soc_verslas.pdf (341.34KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
26K_FSA_0_Soc_verslas.pdf (341.34KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
26K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.12KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
26K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.12KB)
Vietos projekto paraiškos forma
26K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (56.64KB)
Vietos projekto paraiškos forma
26K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (56.64KB)
Verslo plano forma
26K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (68.64KB)
Verslo plano forma
26K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (68.64KB)
Jungtinės veiklos sutarties forma
Jungtinės veikos sutartis sudaroma, kai vietos projektas teikiamas kartu su partneriu
26K_FSA_4_priedas_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (983.23KB)
Jungtinės veiklos sutarties forma
Jungtinės veikos sutartis sudaroma, kai vietos projektas teikiamas kartu su partneriu
26K_FSA_4_priedas_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (983.23KB)
Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė
Forma Exel formatu
Soc_verslo_skaiciuokle_LEADER.xlsx (286.17KB)
Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė
Forma Exel formatu
Soc_verslo_skaiciuokle_LEADER.xlsx (286.17KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2021-06-01 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairės