IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, arba IRVVG

yra asociacija, vienijanti Ignalinos rajono kaimo bendruomenes, visuomenines organizacijas, valdžios ir verslo atstovus. IRVVG aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Ignalinos rajone, telkia suinteresuotų partnerių pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti, skatina ir palaiko vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitose srityse, organizuoja kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoja ir teikia paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti bei rengia vietos plėtros strategijas.

 

IRVVG misija – telkiant bendruomenes, skatinti jų, verslo bei valdžios bendradarbiavimą, remti kaimo iniciatyvas.

IRVVG vienija 37 narius (33 juridinį ir 4 fizinius asmenis), aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaryta iš 15 skirtingų veiklos sričių (verslo, nevyriausybinio sektoriaus, valdžios, bendruomenių) atstovų. Vienasmenis valdymo organas – pirmininkas. Asociacija turi 3 asmenų administraciją.

Naujų narių priėmimo į IRVVG tvarka

IRVVG valdyba

 1. Pirmininkė - Rasa Trubilienė (Kazitiškio kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė, jaunas žmogus)
 2. Jovita Petkelienė (Kaniūkų kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė, jaunas žmogus)
 3. Jolanta Jurėnienė (Dysnos krašto bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė)
 4. Arvydas Gaidelis (Palūšės kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovas)
 5. Benjaminas Čeikauskas (Daugėliškio krašto bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovas, jaunas žmogus)
 6. Gražina Sukova (Šiūlėnų kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė)
 7. Inga Ponomarenko (Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos rajono skyrius, verslo atstovė, jaunas žmogus)
 8. Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė (MB Studija Silvijart, verslo atstovė)
 9. Gediminas Šileikis (UAB Birvėtos tvenkiniai, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas, jaunas žmogus)
 10. Ernest Stelmach (UAB FS company, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas, jaunas žmogus)
 11. Tomas Baušys (žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas)
 12. Manfredas Žymantas (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovas)
 13. Marijona Lukaševičienė (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovė)
 14. Edita Brukštuvienė (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovė)
 15. Edita Rastenienė (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovė, jaunas žmogus)


IRVVG darbuotojai:

Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė

Vietos plėtros strategijos finansininkė Giedrė Žilėnienė

Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė Jelena JusisInformacija apie IRVVG darbuotojų darbo užmokestį
IRVVG-darbuotoju-darbo-uzmokestis-20210101.pdf (118.28KB)
Informacija apie IRVVG darbuotojų darbo užmokestį
IRVVG-darbuotoju-darbo-uzmokestis-20210101.pdf (118.28KB)