IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal II kvietimą baigėsi 2017 m. spalio 2 d.

II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo pasklebtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020  m." veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą".

II kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 22 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-5.

Kvietimo galiojimo (vietos projektų paraiškų priėmimo) laikas: nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. 8 val. iki 2017 m. spalio 2 d. 17 val.

II kvietimo metu buvo gautos 9 vietos projektų paraiškos. Atlikus pirminių vietos projektų paraiškų vertinimą dėl kvietimui skirtų lėšų trūkumo tik 2 pareiškėjai galės pateikti galutines paraiškas. Galutinių paraiškų pateikimo terminas - iki 2017 m. gruodžio 22 d. Dar 6 vietos projektai įtraukti į rezervinių vietos projektų sąrašą. 1 projekto, surinkusio mažiau 60 pridėtinės vertės balų, vertinimas ir administravimas buvo užbaigtas po pridėtinės vertės (naudos ir kokybės) pirminės paraiškos vertinimo etapo.

Kvietimo Nr. 2 skelbimas
2K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.pdf (208.93KB)
Kvietimo Nr. 2 skelbimas
2K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.pdf (208.93KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
K2_Infrastruktura_FSA_.pdf (644.41KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
K2_Infrastruktura_FSA_.pdf (644.41KB)
Pirminės vietos projekto paraiškos forma
K2_pirmines_VP_paraiskos_forma.docx (43.85KB)
Pirminės vietos projekto paraiškos forma
K2_pirmines_VP_paraiskos_forma.docx (43.85KB)
Galutinės vietos projekto paraiškos forma
K2_galutines_VP_paraiskos_forma.docx (32.84KB)
Galutinės vietos projekto paraiškos forma
K2_galutines_VP_paraiskos_forma.docx (32.84KB)
Jungtinės veiklos sutarties forma
K2_jungtines_veiklos_sutartis.docx (159.33KB)
Jungtinės veiklos sutarties forma
K2_jungtines_veiklos_sutartis.docx (159.33KB)
"Vienos įmonės" deklaracija
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracija
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
SVV subjekto statuso deklaracija
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracija
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
13 priedas Islaidu tinkamumo vertinimo tvarka.docx (44.52KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
13 priedas Islaidu tinkamumo vertinimo tvarka.docx (44.52KB)


---

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (2017-06-14 - 2017-08-31 redakcija)

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisyklės


VP sąrašai
Vietos projektų pirmasis prioritetinis, antrasis prioritetinis ir rezervinis sąrašai
Pirminis_antrinis_ir_rezervinis_sarasai_20171129.pdf (186.03KB)
VP sąrašai
Vietos projektų pirmasis prioritetinis, antrasis prioritetinis ir rezervinis sąrašai
Pirminis_antrinis_ir_rezervinis_sarasai_20171129.pdf (186.03KB)


Pirminių VP paraiškų vertinimo rezultatai
Informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus
20171130_14 priedas pavyzdine informacijos apie pirminiu VP paraisku vertinimo rezultatus teikimo forma.pdf (223.05KB)
Pirminių VP paraiškų vertinimo rezultatai
Informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus
20171130_14 priedas pavyzdine informacijos apie pirminiu VP paraisku vertinimo rezultatus teikimo forma.pdf (223.05KB)
Galutinių VP paraiškų vertinimo rezultatai
Galutinių VP paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai
20180117_Informacija_apie_galutiniu_VP_paraisku_admin_atitikties_vertinimo_rezultatus.pdf (138.4KB)
Galutinių VP paraiškų vertinimo rezultatai
Galutinių VP paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai
20180117_Informacija_apie_galutiniu_VP_paraisku_admin_atitikties_vertinimo_rezultatus.pdf (138.4KB)
Galutinių VP paraiškų vertinimo rezultatai
Galutinių VP paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai
20180206_Informacija_apie_galutiniu_VP_paraisku_tinkamumo_finansuoti_vertinimo_rezultatus.pdf (185.1KB)
Galutinių VP paraiškų vertinimo rezultatai
Galutinių VP paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai
20180206_Informacija_apie_galutiniu_VP_paraisku_tinkamumo_finansuoti_vertinimo_rezultatus.pdf (185.1KB)
Pirminių VP paraiškų vertinimo rezultatai (galutiniai)
2018 m. liepos 9 d. Informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus (po LR Žemės ūkio ministerijos inicijuoto visų pirminių VP paraiškų pervertinimo)
14_priedas_20180709_pavyzdine informacijos apie pirminiu VP paraisku vertinimo rezultatus teikimo forma.pdf (225.09KB)
Pirminių VP paraiškų vertinimo rezultatai (galutiniai)
2018 m. liepos 9 d. Informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus (po LR Žemės ūkio ministerijos inicijuoto visų pirminių VP paraiškų pervertinimo)
14_priedas_20180709_pavyzdine informacijos apie pirminiu VP paraisku vertinimo rezultatus teikimo forma.pdf (225.09KB)
Gautinių VP paraiškų vertinimo rezultatai
Galutinių VP paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai (galutiniai)
20180911_Informacija_apie_galutiniu_VP_paraisku_admin_atitikties_vertinimo_rezultatus.pdf (140.29KB)
Gautinių VP paraiškų vertinimo rezultatai
Galutinių VP paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai (galutiniai)
20180911_Informacija_apie_galutiniu_VP_paraisku_admin_atitikties_vertinimo_rezultatus.pdf (140.29KB)
Gautinių VP paraiškų vertinimo rezultatai
Galutinių VP paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai (galutiniai)
20181106_ Informacija_apie_galutiniu_VP_paraisku_vertinimo_rezultatus_K2.pdf (186.25KB)
Gautinių VP paraiškų vertinimo rezultatai
Galutinių VP paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai (galutiniai)
20181106_ Informacija_apie_galutiniu_VP_paraisku_vertinimo_rezultatus_K2.pdf (186.25KB)
PAK protokolo nutariamoji dalis
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto 2019 m. birželio 6 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis
20190606_PAK2_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (183.14KB)
PAK protokolo nutariamoji dalis
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto 2019 m. birželio 6 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis
20190606_PAK2_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (183.14KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus VP (pasirašytas paramos sutartis).
2_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (258.59KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus VP (pasirašytas paramos sutartis).
2_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (258.59KB)

Informacija apie įgyvendintus projektus

„Tverečiaus bažnyčios neįgaliųjų pandusas su takeliu“
Informacija apie Tverečiaus Švč. Trejybės parapijos įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_LEADER_6B_IKS_2_3.pdf (370.18KB)
„Tverečiaus bažnyčios neįgaliųjų pandusas su takeliu“
Informacija apie Tverečiaus Švč. Trejybės parapijos įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_LEADER_6B_IKS_2_3.pdf (370.18KB)
„Pakrantės prie Alksno ežero sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
Informacija apie Ignalinos rajono Antalksnės kaimo bendruomenės įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_LEADER_6B_IS_2_5.pdf (297.39KB)
„Pakrantės prie Alksno ežero sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
Informacija apie Ignalinos rajono Antalksnės kaimo bendruomenės įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_LEADER_6B_IS_2_5.pdf (297.39KB)
„Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvoros tvarkybos – restauravimo darbai“
Informacija apie Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_LEADER_6B_IS_2_8.pdf (247.09KB)
„Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvoros tvarkybos – restauravimo darbai“
Informacija apie Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_LEADER_6B_IS_2_8.pdf (247.09KB)
„Daugėliškio krašto bendruomenės pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
Informacija apie Daugėliškio krašto bendruomenės įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_LEADER_6B_IS_2_6.pdf (276.44KB)
„Daugėliškio krašto bendruomenės pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
Informacija apie Daugėliškio krašto bendruomenės įgyvendintą vietos projektą Nr.
IGNA_LEADER_6B_IS_2_6.pdf (276.44KB)