IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal VII kvietimą baigėsi 2018 m. liepos 4 d.

VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas skelbiamas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo srityse“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

VII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2018 m. gegužės 24 d. IRVVG visuotiniame narių susirinkime (protokolo Nr. NS-2).

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2018 m. birželio 4 d. 8 val. iki 2018 m. liepos 4 d. 17 val. Kvietimo galiojimo metu vietos projektų paraiškų negauta.

Kvietimo skelbimas
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7
7K_kvietimo_skelbimas.pdf (208.84KB)
Kvietimo skelbimas
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7
7K_kvietimo_skelbimas.pdf (208.84KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
Kvietimo Nr. 7 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
7K_FSA_Mokymai_0_suderintas.pdf (287.39KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
Kvietimo Nr. 7 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
7K_FSA_Mokymai_0_suderintas.pdf (287.39KB)
Paraiškos forma
Vietos projekto paraiška (Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas)
7K_FSA_Mokymai_1_priedas_Paraiskos_forma.docx (54.25KB)
Paraiškos forma
Vietos projekto paraiška (Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas)
7K_FSA_Mokymai_1_priedas_Paraiskos_forma.docx (54.25KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (redakcija nuo 2017-11-25 iki 2018-04-20)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Mokymų organizavimo išlaidų įkainiai
Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 13 d. Bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita (2017 m. rugpjūčio 18 d. redakcija)
bendruju-igudziu-mokymo08-21.docx (76.88KB)
Mokymų organizavimo išlaidų įkainiai
Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 13 d. Bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita (2017 m. rugpjūčio 18 d. redakcija)
bendruju-igudziu-mokymo08-21.docx (76.88KB)

 

Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
12 priedas preliminaraus islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb.docx (26.81KB)
Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
12 priedas preliminaraus islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb.docx (26.81KB)