IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

XXI kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2020 m. rugsėjo 9 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-3.

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 8 val. iki 2020 m. lapkričio 4 d. 17 val. Gauta 1 projekto paraiška.

Kvietimo Nr. 21 skelbimas
21K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (210.16KB)
Kvietimo Nr. 21 skelbimas
21K_0_Kvietimo_skelbimas_Rekreacija.pdf (210.16KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
21K_1_0_FSA_Rekreacija.pdf (324.95KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
21K_1_0_FSA_Rekreacija.pdf (324.95KB)
Vietos projekto paraiškos formą
21K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.65KB)
Vietos projekto paraiškos formą
21K_1_1_FSA_1_priedas_paraiskos_forma.docx (50.65KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2020-07-15 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika

Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14 priedas islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb.docx (28.34KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14 priedas islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb.docx (28.34KB)

 

Vietos projektų atrankos komiteto sprendimas
2020 m. lapkričio 20 d. Įsakymas dėl Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę procedūrą, vietos projektų atrankos rezultatų patvirtinimo Nr. VK-26
20201120_VK_26_isakymas.pdf (149.7KB)
Vietos projektų atrankos komiteto sprendimas
2020 m. lapkričio 20 d. Įsakymas dėl Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę procedūrą, vietos projektų atrankos rezultatų patvirtinimo Nr. VK-26
20201120_VK_26_isakymas.pdf (149.7KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
21_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (249.17KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
21_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (249.17KB)

Informacija apie įgyvendintą projektą

„Rekreacinė žvejyba išmaniosiomis baidarėmis“
Informacija apie Nerijaus Grušniaus įgyvendintą vietos projektą Nr. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-21-1-2020
VP_21_1_N_Grusnius_aprasymas.pdf (388.23KB)
„Rekreacinė žvejyba išmaniosiomis baidarėmis“
Informacija apie Nerijaus Grušniaus įgyvendintą vietos projektą Nr. IGNA-AKVA-8.2.2.Ž-DJ-21-1-2020
VP_21_1_N_Grusnius_aprasymas.pdf (388.23KB)