IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas skelbiamas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-3.

XXIII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2021 m. rugsėjo 21 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos priimamos) nuo 2021 m. spalio 27 d. 8 val. iki 2021 m. lapkričio 29 d. 15 val.

Kvietimo Nr. 23 skelbimas
23K_0_Kvietimo_skelbimas_Perdirbimas.pdf (210.13KB)
Kvietimo Nr. 23 skelbimas
23K_0_Kvietimo_skelbimas_Perdirbimas.pdf (210.13KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
23K_1_0_FSA_Perdirbimas.pdf (369.88KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
23K_1_0_FSA_Perdirbimas.pdf (369.88KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Vienos įmonės deklaracija
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracija
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2021-06-01 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika