IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXXVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 31 884,97 Eur iš EURI lėšų.


XXXVII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2023 m. lapkričio 23 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-6.


Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2023 m. gruodžio 4 d. 8 val. iki 2024 m. sausio 10 d. 24 val. Kvietimo galiojimo metu gautos 2 vietos projektų paraškos. 

Kvietimo Nr. 37 skelbimas
37K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (211.23KB)
Kvietimo Nr. 37 skelbimas
37K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (211.23KB)
Kvietimo Nr. 37 finansavimo sąlygų aprašas
37K_FSA_0_Verslas_Euri.pdf (405.49KB)
Kvietimo Nr. 37 finansavimo sąlygų aprašas
37K_FSA_0_Verslas_Euri.pdf (405.49KB)
Kvietimo Nr. 37 finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
Patvirtinta 2024-02-07 Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdžio protokolu PAK-1
37K_FSA_Verslas_Euri_nuo_20240207.pdf (312.02KB)
Kvietimo Nr. 37 finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
Patvirtinta 2024-02-07 Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdžio protokolu PAK-1
37K_FSA_Verslas_Euri_nuo_20240207.pdf (312.02KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
37K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (152.14KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
37K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (152.14KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
37K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (49.78KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
37K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (49.78KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
37K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.47KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
37K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.47KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV statuso deklaracija po 05.xlsx (424.2KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV statuso deklaracija po 05.xlsx (424.2KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
deminimis-deklaracija-fin.xlsx (71.41KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
deminimis-deklaracija-fin.xlsx (71.41KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2023-05-12 galiojanti redakcija)
Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės
Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20240207_PAK1_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (117.75KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20240207_PAK1_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (117.75KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
37K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (164.18KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
37K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (164.18KB)