IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal XIV kvietimą prasibaigė 2019 m. liepos 30 d.

XIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal dvidektorės "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo srityse“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

XIV kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2019 m. birželio 6 d. IRVVG valdybos posėdyje (protokolo Nr. VS-3).

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2019 m. birželio 17 d. 8 val. iki 2019 m. liepos 30 d. 17 val.

Kvietimo galiojimo metu gautos 2 paraiškos.

Kvietimo skelbimas
14K_kvietimo_skelbimas_Mokymai.pdf (209.14KB)
Kvietimo skelbimas
14K_kvietimo_skelbimas_Mokymai.pdf (209.14KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
14K_FSA_0_Mokymai.pdf (291.1KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
14K_FSA_0_Mokymai.pdf (291.1KB)
Vietos projekto paraiškos forma
(Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas)
14K_FSA_1_priedas_Paraiskos_forma_Mokymai.docx (60.67KB)
Vietos projekto paraiškos forma
(Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas)
14K_FSA_1_priedas_Paraiskos_forma_Mokymai.docx (60.67KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (redakcija nuo 2019-05-22)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Mokymų organizavimo išlaidų įkainiai (Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 13 d. Bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita (2017 m. rugpjūčio 18 d. redakcija)


Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14 priedas islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb-1.docx (32.43KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14 priedas islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb-1.docx (32.43KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

 

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20190924_PAK4_nutariamoji dalis.pdf (193.77KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20190924_PAK4_nutariamoji dalis.pdf (193.77KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (skirta parama, paramos sutartys nėra sudaramos)
14_K_igyvendinami_VP_skirta_parama.pdf (252.48KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (skirta parama, paramos sutartys nėra sudaramos)
14_K_igyvendinami_VP_skirta_parama.pdf (252.48KB)


Informacija apie įgyvendintus vietos projektus:

„Potencialių vietos projektų pareiškėjų, projektų vykdytojų ar jų atstovų kompetencijos didinimas verslo ir socialinio verslo srityse“
Informacija apie VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras įgyvendintą vietos projektą „Potencialių vietos projektų pareiškėjų, projektų vykdytojų ar jų atstovų kompetencijos didinimas verslo ir socialinio verslo srityse“ Nr. IGNA-LEADER-1C-M-14-1-2019
IGNA_LEADER_1C_M_14_1_2019.pdf (237.2KB)
„Potencialių vietos projektų pareiškėjų, projektų vykdytojų ar jų atstovų kompetencijos didinimas verslo ir socialinio verslo srityse“
Informacija apie VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras įgyvendintą vietos projektą „Potencialių vietos projektų pareiškėjų, projektų vykdytojų ar jų atstovų kompetencijos didinimas verslo ir socialinio verslo srityse“ Nr. IGNA-LEADER-1C-M-14-1-2019
IGNA_LEADER_1C_M_14_1_2019.pdf (237.2KB)
„Verslas kuriantis socialinį poveikį“
Informacija apie Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos rajono skyriaus įgyvendintą vietos projektą „Verslas kuriantis socialinį poveikį“ Nr. IGNA-LEADER-1C-MS-14-2-2019
IGNA_LEADER_1C_MS_14_2_2019.pdf (242.64KB)
„Verslas kuriantis socialinį poveikį“
Informacija apie Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos rajono skyriaus įgyvendintą vietos projektą „Verslas kuriantis socialinį poveikį“ Nr. IGNA-LEADER-1C-MS-14-2-2019
IGNA_LEADER_1C_MS_14_2_2019.pdf (242.64KB)