IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal IX kvietimą baigėsi gruodžio 3 d.

IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“.

IX kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2018 m. spalio 18 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.

Kvietimo galiojimo (vietos projektų paraiškų priėmimo) laiku nuo 2018 m. spalio 25 d. 8 val. iki 2018 m. gruodžio 3 d. 17 val. buvo gauta 10 vietos projektų paraiškų. Bendra šiose paraiškose prašoma paramos suma apie 350 tūkstančių eurų.

Kvietimo Nr. 9 skelbimas
9K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.pdf (209.89KB)
Kvietimo Nr. 9 skelbimas
9K_IRVVG_kvietimo_skelbimas.pdf (209.89KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
9K_FSA_0.pdf (326.63KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
9K_FSA_0.pdf (326.63KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
9K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (149.88KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
9K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (149.88KB)
Paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
9K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (47.38KB)
Paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
9K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (47.38KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
9K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (91.88KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
9K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (91.88KB)


SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)


"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2018-04-20 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams
Preliminaraus_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka.docx (32.01KB)
Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams
Preliminaraus_islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka.docx (32.01KB)
VVG projektų atrankos komiteto sprendimai
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitėto 2019 m. sausio 17 d. posėdžio protokolo Nr. PAK-1 nutariamoji dalis
20190117_PAK1_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (158.87KB)
VVG projektų atrankos komiteto sprendimai
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitėto 2019 m. sausio 17 d. posėdžio protokolo Nr. PAK-1 nutariamoji dalis
20190117_PAK1_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (158.87KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
9_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (268.73KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
9_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (268.73KB)