IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal XV kvietimą prasibaigė 2019 m. liepos 30 d.

XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal dvidektorės  "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020  m." priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą", kodas LEADER-19.2-7.2.

XV kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2019 m. birželio 6 d. IRVVG valdybos posėdyje (protokolo Nr. VS-3).

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2019 m. birželio 17 d. 8 val. iki 2019 m. liepos 30 d. 17 val.

Kvietimo galiojimo metu gautos 3 vietos projektų paraiškos. Finansavimas skirtas vienam vietos projektui.

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (redakcija nuo 2019-05-22)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

 


Informacija apie įgyvendintus vietos projektus