IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-08-29

Rugsėjo 4 d. šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, š. m. rugsėjo 4 d. 14.00 val. šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas.
Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.
2. Dėl valdybos nario išrinkimo.
3. Dėl Kvietimo Nr. 16 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
4. Dėl Kvietimo Nr. 17 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. pakeitimo.
6. Dėl paramos priemonių Ignalinos rajono Leader projektų pareiškėjams.Grįžti į peržiūrą