IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2024-04-09

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė (IRVVG) kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal Ignalinos rajono vietos plėtros strategijos 2023–2029 m. priemonę „Krašto identiteto, etninių veiklų, tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas”.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui – 10 000 Eur.

Paramos lyginamoji dalis – iki 90 proc.

Tinkami pareiškėjai – IRVVG teritorijoje veikiantys viešieji juridiniai asmenys (asociacijos, VšĮ, biudžetinės įstaigos ir kt). IRVVG teritorija – Ignalinos rajono teritorija išskyrus Ignalinos miestą.

Vietos projektų paraiškos registruojamos nuo 2024-05-02 0:00 val iki 2024-06-27 24:00 val.
Kvietimo dokumentai ir paraiškos forma skelbiami čia.Grįžti į peržiūrą