IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-09-02

Šaukiami visuotinis susirinkimas ir valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. rugsėjo 8 d. 16 val. šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.
2. Dėl Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. pakeitimo.
3. Dėl Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. keitimų tvirtinimo tvarkos.

Po visuotinio narių susirinkimo šaukiamas IRVVG valdybos posėdis, kurio darbuotvarkėje vienas klausimas: dėl darbuotojų komandiravimo į užsienį.Grįžti į peržiūrą