IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-06-02

Įvyko IRVVG valdybos posėdis

Birželio 1 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) valdybos posėdis. Posėdyje buvo priimtas sprendimas pakeisti 2018 m. patvirtintą Kvietimo Nr. 9 finansavimo sąlygų aprašą, nustatant tinkamą vietos projektų įgyvendinimo laikotarpį – 36 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (buvo 24 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo dienos).

Šiuo sprendimu pašalinta formali kliūtis, trukdanti sėkmingai pabaigti du vykdomus Kvietimo Nr. 9 galiojimo metu gautus projektus.

Kvietimas Nr. 9 buvo paskelbtas 2018 m. pagal Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“. Penki Kvietimo Nr. 9 galiojimo metu gauti vietos projektai yra pilnai įgyvendinti. Dar du projektus planuojama pabaigti šiais metais.

Valdybos posėdžio protokolas:

 VS_2_20210601.pdf


Grįžti į peržiūrą