IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-01-22

Šaukiamas IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. sausio 29 d. 14 val. šaukiamas valdybos posėdis. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo, prašome raštu balsuoti darbotvarkėje numatytais klausimais.

IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl asociacijos nario šalinimo.
4. Dėl naujo nario priėmimo.Grįžti į peržiūrą