IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 2023–2029 m. tema – vystome Ignalinos kraštą tausodami gamtinę aplinką bei plėtodami sidabrinę ekonomiką. Įgyvendinant šią strategiją į Ignalinos rajoną atkeliaus 1 406 353,20 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jos bus skirtos Ignalinos rajono kaimo vietovių verslo, bendruomenių, vietos veiklos grupės bendradarbiavimo, kitų organizacijų projektams finansuoti pagal šias priemones:


1 priemonė „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra kuriant ir įvairinant produktus ir paslaugas“. Planuojama finansuoti mažiausiai 8 projektus, priemonei skirta suma – 500 tūkst. Eur.
2 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Planuojama finansuoti mažiausiai 5 projektus, priemonei skirta suma – 250 tūkst. Eur.
3 priemonė „Viešųjų paslaugų modernizavimas, įvairovės ir prieinamumo didinimas“. Planuojama finansuoti mažiausiai 5 projektus, priemonei skirta suma – 200 tūkst. Eur.
4 priemonė „Krašto identiteto, etninių veiklų, tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“. Planuojama finansuoti mažiausiai 16 projektų, priemonei skirta suma – 160 tūkst. Eur.
5 priemonė „Potencialių vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymai“. Planuojama finansuoti mažiausiai 2 projektai, priemonei skirta suma – 15 083,20 Eur.

6 priemonė „Vietos resursų panaudojimas sidabrinės ekonomikos plėtrai“. Planuojamas įgyvendinti Ignalinos rajono vietos veiklos grupės bendradarbiavimo projektas, priemonei skirta suma – 5 tūkst. Eur. 

Ignalinos rajono vietos plėtros strategija 2023–2029 m. I dalis
PATVIRTINTA Ignalinos VPS 2023-2029 I dalis 20230526 patikslinta 20231024 patvirtinta 20231107PAK viesinimui.pdf (1.72MB)
Ignalinos rajono vietos plėtros strategija 2023–2029 m. I dalis
PATVIRTINTA Ignalinos VPS 2023-2029 I dalis 20230526 patikslinta 20231024 patvirtinta 20231107PAK viesinimui.pdf (1.72MB)
Ignalinos rajono vietos plėtros strategija 2023–2029 m. II dalis
PATVIRTINTA Ignalinos VPS 2023-2029 II dalis 20230526 patikslinta 20231024 patvirtinta 20231107PAK.xlsx (300.37KB)
Ignalinos rajono vietos plėtros strategija 2023–2029 m. II dalis
PATVIRTINTA Ignalinos VPS 2023-2029 II dalis 20230526 patikslinta 20231024 patvirtinta 20231107PAK.xlsx (300.37KB)