IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, arba IRVVG

yra asociacija, vienijanti Ignalinos rajono kaimo bendruomenes, visuomenines organizacijas, valdžios ir verslo atstovus. IRVVG aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Ignalinos rajone, telkia suinteresuotų partnerių pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti, skatina ir palaiko vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitose srityse, organizuoja kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoja ir teikia paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti bei rengia vietos plėtros strategijas.

 

IRVVG misija – telkiant bendruomenes, skatinti jų, verslo bei valdžios bendradarbiavimą, remti kaimo iniciatyvas.

IRVVG vienija 37 narius (31 juridinį ir 6 fizinius asmenis), aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaryta iš 15 skirtingų veiklos sričių (verslo, nevyriausybinio sektoriaus, valdžios, bendruomenių) atstovų. Vienasmenis valdymo organas – pirmininkas. Asociacija turi 3 darbuotojus.

Naujų narių priėmimo į IRVVG tvarka

IRVVG valdyba

 1. Pirmininkė - Rasa Trubilienė (Kazitiškio kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė, jaunas žmogus)
 2. Jovita Petkelienė (Asociacija "Vienybė - tai mes", pilietinės visuomenės atstovė, jaunas žmogus)
 3. Jolanta Mačiulienė (Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė)
 4. Gražina Ragaišienė (Ignalinos rajono Antalksnės kaimo bendruomenės, pilietinės visuomenės atstovas)
 5. Benjaminas Čeikauskas (Daugėliškio krašto bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovas, jaunas žmogus)
 6. Inga Ponomarenko (Šiūlėnų kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė, jaunas žmogus)
 7. Jūratė Tamonienė (Ilgių bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė)
 8. Andrius Meškelė (MB AMOC, verslo atstovas, jaunas žmogus)
 9. Jolanta Jurėnienė (UAB Birvėtos tvenkiniai, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovė)
 10. Ernest Stelmach (UAB FS company, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas, jaunas žmogus)
 11. Tomas Baušys (žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas)
 12. Valdas Danilevčius (žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas)
 13. Povilas Trapikas (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vyresnįjį specialistą, vietos valdžios atstovas, jaunas žmogus)
 14. Aistė Graznovaitė (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė, vietos valdžios atstovė, jaunas žmogus)
 15. Marija Garejeva (Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos  Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, vietos valdžios atstovė)


IRVVG darbuotojai:

Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė

Vietos plėtros strategijos finansininkė Giedrė Žilėnienė

Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė Jelena JusisInformacija apie IRVVG darbuotojų darbo užmokestį
IRVVG_darbuotoju_darbo_uzmokestis_20230101.pdf (116.98KB)
Informacija apie IRVVG darbuotojų darbo užmokestį
IRVVG_darbuotoju_darbo_uzmokestis_20230101.pdf (116.98KB)