IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

XXVI kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2021 m. rugsėjo 21 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2021 m. spalio 27 d. 8 val. iki 2021 m. lapkričio 29 d. 15 val.

Kvietimo galiojimo metu buvo gautos 6 vietos projektų paraiškos. Pradėtas gautų paraškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.

 

Kvietimo Nr. 26 skelbimas
26K_kvietimo_skelbimas_Soc_verslas.pdf (211.79KB)
Kvietimo Nr. 26 skelbimas
26K_kvietimo_skelbimas_Soc_verslas.pdf (211.79KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
26K_FSA_0_Soc_verslas.pdf (341.34KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
26K_FSA_0_Soc_verslas.pdf (341.34KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
26K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.12KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
26K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.12KB)
Vietos projekto paraiškos forma
26K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (56.64KB)
Vietos projekto paraiškos forma
26K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (56.64KB)
Verslo plano forma
26K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (68.64KB)
Verslo plano forma
26K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (68.64KB)
Jungtinės veiklos sutarties forma
Jungtinės veikos sutartis sudaroma, kai vietos projektas teikiamas kartu su partneriu
26K_FSA_4_priedas_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (983.23KB)
Jungtinės veiklos sutarties forma
Jungtinės veikos sutartis sudaroma, kai vietos projektas teikiamas kartu su partneriu
26K_FSA_4_priedas_jungtines_veiklos_sutarties_forma.docx (983.23KB)
Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė
Forma Exel formatu
Soc_verslo_skaiciuokle_LEADER.xlsx (286.17KB)
Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė
Forma Exel formatu
Soc_verslo_skaiciuokle_LEADER.xlsx (286.17KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2021-06-01 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairės

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220106_PAK1_nutariamoji_dalis.pdf (167.41KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220106_PAK1_nutariamoji_dalis.pdf (167.41KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220202_isakymas_VK_7.pdf (189.61KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20220202_isakymas_VK_7.pdf (189.61KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
26_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (253.47KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
26_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (253.47KB)