IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal VIII kvietimą baigėsi 2018 m. liepos 4 d.

VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.

VIII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2018 m. gegužės 24 d. IRVVG visuotiniame narių susirinkime (protokolo Nr. NS-2).

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2018 m. birželio 4 d. 8 val. iki 2018 m. liepos 4 d. 17 val.

Kvietimo galiojimo metu gautos 5 vietos projektų paraiškos.

Kvietimo skelbimas
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8
8K_kvietimo_skelbimas.pdf (211.73KB)
Kvietimo skelbimas
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8
8K_kvietimo_skelbimas.pdf (211.73KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
Kvietimo Nr. 8 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
8K_FSA_Kultura_0_suderintas.pdf (304.23KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
Kvietimo Nr. 8 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
8K_FSA_Kultura_0_suderintas.pdf (304.23KB)
Vietos projekto paraškos forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
8K_FSA_Kultura_1_priedas_Paraiskos_forma.docx (48.05KB)
Vietos projekto paraškos forma
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
8K_FSA_Kultura_1_priedas_Paraiskos_forma.docx (48.05KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (redakcija nuo 2017-11-25 iki 2018-04-20)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

 

Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
12 priedas preliminaraus islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb.docx (26.81KB)
Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
12 priedas preliminaraus islaidu tinkamumo vertinimo tvarka KPP po kalb.docx (26.81KB)
VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
20180918_14_priedas_Informacijos_apie_VP_atrankos_vert_rezultatus.pdf (194.39KB)
VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
20180918_14_priedas_Informacijos_apie_VP_atrankos_vert_rezultatus.pdf (194.39KB)
Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis
2018 m. liepos 31 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo Nr. PAK-3 nutariamoji dalis
20181018_PAK_3_nutariamoji_dalis.pdf (160.34KB)
Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis
2018 m. liepos 31 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo Nr. PAK-3 nutariamoji dalis
20181018_PAK_3_nutariamoji_dalis.pdf (160.34KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (skirta parama, paramos sutartys nėra sudaramos)
8_K_igyvendinami_VP_skirta_parama.pdf (257.64KB)
Informacija apie įgyvendinamus VP
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (skirta parama, paramos sutartys nėra sudaramos)
8_K_igyvendinami_VP_skirta_parama.pdf (257.64KB)

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus:

"Tradicinių renginių tęstinumo užtikrinimas Ceikinių, Didžiasalio, Mažėnų, Rimšės, Šiūlėnų ir Vidiškių kaimuose"
Informacija apie Ignalinos kultūros ir sporto centro įgyvendintą vietos projektą "Tradicinių renginių tęstinumo užtikrinimas Ceikinių, Didžiasalio, Mažėnų, Rimšės, Šiūlėnų ir Vidiškių kaimuose" Nr. IGNA-LEADER-6B-K-8-1-2018
IGNA_LEADER_6B_K_8_1_2018.pdf (308.33KB)
"Tradicinių renginių tęstinumo užtikrinimas Ceikinių, Didžiasalio, Mažėnų, Rimšės, Šiūlėnų ir Vidiškių kaimuose"
Informacija apie Ignalinos kultūros ir sporto centro įgyvendintą vietos projektą "Tradicinių renginių tęstinumo užtikrinimas Ceikinių, Didžiasalio, Mažėnų, Rimšės, Šiūlėnų ir Vidiškių kaimuose" Nr. IGNA-LEADER-6B-K-8-1-2018
IGNA_LEADER_6B_K_8_1_2018.pdf (308.33KB)
"Amatai atgyja pasakose"
Informacija apie Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendintą vietos projektą "Amatai atgyja pasakose" Nr. IGNA-LEADER-6B-JKSV-8-2-2018
IGNA_LEADER_6B_JKSV_8_2_2018.pdf (339.9KB)
"Amatai atgyja pasakose"
Informacija apie Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendintą vietos projektą "Amatai atgyja pasakose" Nr. IGNA-LEADER-6B-JKSV-8-2-2018
IGNA_LEADER_6B_JKSV_8_2_2018.pdf (339.9KB)
"Krašto tradicijos telkia kartas"
Informacija apie Grybėnų kaimo bendruomenės įgyvendintą vietos projektą "Krašto tradicijos telkia kartas" Nr. IGNA-LEADER-6B-KV-8-5-2018
IGNA_LEADER_6B_KV_8_5_2018.pdf (261.3KB)
"Krašto tradicijos telkia kartas"
Informacija apie Grybėnų kaimo bendruomenės įgyvendintą vietos projektą "Krašto tradicijos telkia kartas" Nr. IGNA-LEADER-6B-KV-8-5-2018
IGNA_LEADER_6B_KV_8_5_2018.pdf (261.3KB)