IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal XVI kvietimą pasibaigė 2019 m. spalio 22 d.

XVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“.

XVI kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2019 m. rugsėjo 4 d. IRVVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. NS-2.

Kvietimas vyko (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. 8 val. iki 2019 m. spalio 22 d. 17 val. Viso gautos 5 vietos projektų paraiškos.

Kvietimo Nr. 16 skelbimas
16K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (210.49KB)
Kvietimo Nr. 16 skelbimas
16K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (210.49KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
16K_FSA_0_Verslas.pdf (415.72KB)
Finansavimo sąlygų aprašas
16K_FSA_0_Verslas.pdf (415.72KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
16K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.13KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
16K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (150.13KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
16K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (49.68KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
16K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (49.68KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
16K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (85.46KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
16K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (85.46KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019-08-02 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14_priedas_Islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka_KPP.docx (32.17KB)
Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
(Reikalavimai kartu su paraiška teikiamiems komerciniams pasiūlymams)
14_priedas_Islaidu_tinkamumo_vertinimo_tvarka_KPP.docx (32.17KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20191210_PAK5_nutariamoji dalis.pdf (177.29KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20191210_PAK5_nutariamoji dalis.pdf (177.29KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
16_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (254.6KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
16_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (254.6KB)

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus

“Kęstučio Čepulio autoserviso paslaugų veiklos kūrimas“
Informacija apie Kęstučio Čepulio įgyvendintą vietos projektą “Kęstučio Čepulio autoserviso paslaugų veiklos kūrimas“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-1-2019
IGNA_LEADER_6A_DJ_16_1_2019.pdf (304.31KB)
“Kęstučio Čepulio autoserviso paslaugų veiklos kūrimas“
Informacija apie Kęstučio Čepulio įgyvendintą vietos projektą “Kęstučio Čepulio autoserviso paslaugų veiklos kūrimas“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-1-2019
IGNA_LEADER_6A_DJ_16_1_2019.pdf (304.31KB)
„Ginučių linėja“
Informacija apie Nerijaus Lekavičiaus įgyvendintą vietos projektą „Ginučių linėja“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-2-2019
IGNA_LEADER_6A_DJ_16_2_2019.pdf (303.55KB)
„Ginučių linėja“
Informacija apie Nerijaus Lekavičiaus įgyvendintą vietos projektą „Ginučių linėja“ Nr. IGNA-LEADER-6A-DJ-16-2-2019
IGNA_LEADER_6A_DJ_16_2_2019.pdf (303.55KB)