IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-05-29

Birželio 6 d. vyks IRVVG projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai

Š. m. birželio 6 d. 14 val. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) biure šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis.

Projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl paramos Daugėliškio krašto bendruomenės vietos projektui „Daugėliškio krašto bendruomenės pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ skyrimo.
2. Dėl parmos Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vietos projektui „Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvoros tvarkybos – restauravimo darbai“ skyrimo.
3. Dėl paramos Tverečiaus Švč. Trejybės parapijos vietos projektui „Tverečiaus bažnyčios neįgaliųjų pandusas su takeliu“ skyrimo.
4. Dėl paramos Ignalinos rajono Antalksnės kaimo bendruomenės vietos projektui „Pakrantės prie Alksno ežero sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ skyrimo.
5. Dėl vietos projektų paraiškų rezervinio sąrašo patvirtinimo.
6. Dėl Ilgių bendruomenės projekto paraiškos išbraukimo iš administruojamų paraiškų sąrašo.
7. Dėl pritarimo Aidos Diržausikienės vietos projektui „Sąlygų rekreacinei žvejybai prie Pakaso ežero sudarymas bei gerinimas“.

Po projektų atrankos posėdžio įvyks IRVVG valdybos posėdis. Valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio darbotvarkės.
2. Dėl finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo.Grįžti į peržiūrą