IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-04-02

Balandžio 4 d. šaukiamas IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. balandžio 4 d. 14 val. šaukiamas valdybos posėdis.
IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio darbotvarkės.
2. Dėl finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo.
3. Dėl Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. pakeitimo.
4. Dėl darbuotojo komandiravimo į užsienį.
5. Dėl darbuotojo komandiravimo į projekto „Grybų kelias" susitikimus ir renginius.Grįžti į peržiūrą