IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-09-09

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemones „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (XVI kvietimas) ir „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (XVII kvietimas).

Galimi pareiškėjai:
- Juridiniai asmenys, registruoti Ignalinos rajono VVG teritorijoje, t.y. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, įskaitant nevyriausybines organizacijas;
- Fiziniai asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą Ignalinos rajono VVG teritorijoje.

Didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui:
- 37 290,65 Eur pagal priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“;
- 34 219,50 Eur pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“.

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. 8 val. iki 2019 m. spalio 22 d. 17 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.irvvg.lt (tinklalapio kairėje pusėje skiltyje "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m." pasirinkite XVI arba XVII kvietimas), taip pat Ignalinos rajono vietos veiklos grupės biure adresu Ateities g. 23, Ignalina. Informacija teikiama tel. 8 620 81580 ir el. paštu vvg@ignalina.ltGrįžti į peržiūrą