IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-07-31

Pasibaigė kvietimai teikti projektus: gauta 10 paraiškų

Liepos 30 d. pasibaigė kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal 3 „Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m.” priemones. Paraiškų surinkimo metu nuo birželio 17 d. iki liepos 30 d. buvo gauta 10 paraiškų. Net 5 projektų paraiškos gautos pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”. 3 projektų paraiškos gautos pagal priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". 2 projektų paraiškos gautos pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo srityse“. Paraiškos, pateiktos pagal pastarąją priemonę, nekonkuruoja tarpusavyje. Paraiškose, pateiktose pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas” ir pagal priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą", pareiškėjų bendrai prašoma paramos suma viršija kvietimams skirtą sumą, todėl parama galės būti skirta daugiau pridėtinės vertės (kokybės) balų surinkusiems projektams.

Projektų paraiškose, pateiktose Kvietimo Nr 13 galiojimo metu pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas” prašoma paramos suma 36 409,49 Eur (kvietimui skirta 28 130,94 Eur). Projektų paraiškose, pateiktose Kvietimo Nr 14 galiojimo metu pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo srityse“ prašoma paramos suma 19 368,99 Eur (kvietimui skirta 19 640,00 Eur). Projektų paraiškose, pateiktose Kvietimo Nr 15 galiojimo metu pagal priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" prašoma paramos suma 118 470,03 Eur (kvietimui skirta 62 882,33 Eur).Grįžti į peržiūrą