IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-06-17

Skelbiami nauji kvietimai teikti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemones „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (XIII kvietimas), „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas, verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo srityse“ (XIV kvietimas) ir veikos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (XV kvietimas).

Galimi pareiškėjai:
- viešieji juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, registruotos Ignalinos rajone);
- Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir jos įsteigti juridiniai asmenys (tik pagal XIII ir XV kvietimus).

Didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui:
- 9 784,86 Eur pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“;
- 9 820,00 Eur pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas, verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo srityse“;
- 62 882,33 Eur pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2019 m. birželio 17 d. 8 val. iki 2019 m. liepos 30 d. 17 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.irvvg.lt (tinklalapio kairėje pusėje skiltyje "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m." pasirinkite XIII kvietimas, XIV kvietimas arba XV kvietimas), taip pat Ignalinos rajono vietos veiklos grupės biure adresu Ateities g. 23, Ignalina. Informacija teikiama tel. 8 620 81580 ir el. paštu vvg@ignalina.ltGrįžti į peržiūrą