IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-04-05

Balandžio 4 d. įvyko IRVVG valdybos posėdis

Balandžio 4 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) valdybos posėdis. Posėdyje buvo patvirtinti kvietimų teikti vietos projektų paraiškas fianansavimų sąlygų aprašai, pakeista Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategiją 2014–2020 m., nustatant didžiausią paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamąją dalį iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų priemonėje „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, priimti sprendimai dėl darbuotojo komandiravimo į užsienį.

Valdybos posėdžio protokolas:

 VS_2_20190404.pdf


Grįžti į peržiūrą