IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2020-03-09

Kovo 16 d. šaukiamas IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. kovo 16 d. 14 val. šaukiamas valdybos posėdis.
IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio darbotvarkės.
2. Dėl Dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. patvirtinimo.
3. Dėl darbuotojo komandiravimo į užsienį.
4. Dėl Kvietimo Nr. 19 pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ galiojimo pratęsimo.Grįžti į peržiūrą