IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai - didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2017-10-12

Šaukiamas IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. spalio 19 d. 14.00 val. šaukiamas valdybos posėdis Ateities g. 23, Ignalinoje.

IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio darbotvarkės.
2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
3. Dėl antro kvietimo vietos projektų paraiškų antrojo prioritetinio sąrašo pagal antrinius prioritetinius kriterijus sudarymo.
4. Dėl darbuotojo komandiravimo į užsienį.
5. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų teikimo.Grįžti į peržiūrą