IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai - didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2017-10-03

Gautos II kvietimo vietos projektų paraiškos

Spalio 2 d. baigėsi II kvietimo teikti vietos projektų paraiškas galiojimo terminas. Antro kvietimo metu buvo gautos 9 vietos projektų paraiškos pagal „Dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014-2020” priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Bendra pareiškėjų prašoma paramos suma siekia 349 381,95 Eur ir yra didesnė už kvietimui skirtą sumą. Šiuo metu pradėtas pirminių vietos projektų paraiškų vertinimas.Grįžti į peržiūrą