IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai - didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2017-09-14

Rugsėjo 21 d. vyks pirmas vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (toliau – VP administravimo taisyklės), 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašu, patvirtintu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. BRA-1, ir asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. rugsėjo 21 d. 14 val. IRVVG biure, adresu Ateities g. 23, Ignalina, šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 147 punktu, vietos projektų atrankos komitetą sudaro komiteto nariai – IRVVG valdybos nariai, nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Projektų atrankos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.
2. Dėl vietos projektų atrankos komiteto pirmininko pavaduotojo išrinkimo.
3. Dėl paramos Ignalinos krašto muziejaus vietos projektui “Rojus vakar ir šiandien“ skyrimo.
4. Dėl paramos Ignalinos kultūros ir sporto centro vietos projektui „Inovacijų taikymas, organizuojant Ignalinos krašto tradicinius renginius“ skyrimo.
5. Dėl paramos Daugėliškio krašto bendruomenės vietos projektui „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“ skyrimo.
6. Dėl paramos Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos vietos projektui „Keramika grįžta į Didžiasalį“ skyrimo.
7. Dėl paramos Paliesiaus dvaro asociacijos vietos projektui „Ignalinos rajono tradicijų tęstinumas“ skyrimo.



Grįžti į peržiūrą