IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos

Feed

2023-09-25, 09:53

Kviečiame verslininkus teikti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir...   Daugiau


2023-09-22, 13:50

Įvyko IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Rugsėjo 13 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatyta ir patvirtinta Ignalinos rajono žuvininkystės plėtros strategiją 2023–2029...   Daugiau


2023-09-13, 10:07

IRVVG valdyba patvirtino kvietimo teikti vietos projektus finansavimo sąlygas

Rugsėjo 12 d. pasibaigė Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) valdybos posėdžio organizavimo rašytiniu būdu procedūra. Buvo priimtas sprendimas dėl Kvietimo Nr. 36 finansavimo sąlygų aprašo...   Daugiau


2023-09-11, 14:22

Organizuojamas valdybos posėdis rašytiniu būdu

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais ir Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamentu, organizuojamas IRVVG valdybos posėdis rašytiniu būdu...   Daugiau


2023-09-05, 10:35

Šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, rugsėjo 13 d. 14 val. šaukiamas IRVVG...   Daugiau


<< NaujesniSenesni >>