IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-07-28

Pasibaigė kvietimai teikti vietos projektų paraiškas

Liepos 27 d. pasibaigė du kvietimai teikti vietos projektų paraškas. Nuo 2023 m. birželio 26 d. 8 val. iki 2023 m. liepos 27 d. 15 val. buvo priimamos vietos projektų paraiškos pagal dvisektorės "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m." priemones „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (XXXIV kvietimas) ir „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (XXXV kvietimas).

Kvietimų galiojimo metu gautos 7 vietos projektų paraiškos. 3 vietos projektai pateikti pagal priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (visų projektų prašoma paramos suma - 80746,65 Eur). 4 vietos projektai pateikti pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (visų projektų prašoma paramos suma - 17137,92 Eur).

Pradėtas gautų vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.Grįžti į peržiūrą