IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-07-20

Rengiama Ignalinos rajono žuvininkystės vietos plėtros strategija

Ignalinos rajone sėkmingai įgyvendinta Žuvininkystės plėtros strategija 2007-2013 m. (Ignalinos ŽVVG) ir baigiama įgyvendinti Dvisektorė Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020 m. (Ignalinos rajono VVG). Įgyvendinant dvisektorę VPS, žuvininkystės sektoriaus atstovai aktyviai įsitraukė į asociacijos veiklą, VVG yra Lietuvos žuvininkystės regionų tinklo nare. Ignalinos rajono teritorija turi pakankamus išteklius ir potencialą žuvininkystės sektoriaus vystymui, todėl pretenduoja gauti finansavimą kartu su kitomis septyniomis žuvininkystei palankiomis teritorijomis.

Rengdami „Ignalinos rajono žuvininkystės plėtros strategiją 2021-2027 m.“ (toliau - ŽVPS) laikotarpiui siekiame gauti 600 807 Eur finansavimą vietos projektams. ŽVPS rengimas paremtas skirtingų sektorių – vietos valdžios, verslo (įskaitant žuvininkystės sektoriaus) ir visuomeninio sektoriaus bendradarbiavimu įtraukiant skirtingų lyčių, amžiaus grupių (jaunimą iki 29, jaunus asmenis iki 40 metų), institucijas, veikiančias žmogaus teisių srityje, taip pat patariamąją inovatorių darbo grupės ekspertus.

Planuojamos veiklos:
- esamos ir statistinės informacijos rinkimas ir apdorojimas;
- gyventojų nuomonės tyrimai ir gyventojų įtraukimo veiksmai (kviečiame dalyvauti renginiuose ir/as atvykti į biurą su pasiūlymais);
- dokumento rengimas pasitelkiant vidinius ir išorinius resursus;
- dokumento projekto pristatymas ir derinimas su visuomene (planuojame dokumento projektą derinti su visuomene nuo 2023 m. rugpjūčio 21 d.);
- dokumento tobulinimas, tvirtinimas ir pateikimas (planuojama I rugsėjo pusė).

Prašome aktyviai dalyvauti įvairiausių sektorių atstovus, gyventojus, kurie nebūtinai tiesiogiai susiję su žuvininkyste, nes šis sektorius daug platesnis nei tradicinė samprata ir apima tokias sritis kaip turizmą, kulinarinį paveldą, tradicijas, gyvenimo būdą vidaus vandenų pakrantėse. Kviečiame sekti informaciją apie renginius, dokumento projekto derinimą, jei renginių laikas nepatogus, darbo metu galite atvykti į Ignalinos rajono VVG biurą Ateities g. 23-8, arba skambinti telefonu +37062081580

Projektas finansuojamas Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo EJRŽAF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto numeris 31SR-23-02-K-010-PR001.Grįžti į peržiūrą