IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-05-22

Šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis

Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (toliau – VP administravimo taisyklės), 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašu, patvirtintu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. BRA-152, Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentu, patvirtintu 2017 m. rugsėjo 21 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolu PAK-1, š. m. gegužės 30 d. 14 val. „Microsoft Teams” platformoje šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis.

Projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkėje klausimas dėl pritarimo vietos projektui ir jo perdavimo į tinkamumo vertinimo etapą.Grįžti į peržiūrą