IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-05-02

Ignalinos rajono vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. projektas teikiamas derinimui su visuomene

Parengėme Ignalinos rajono vietos plėtros strategijos 2023-2029 (VPS) projektą, kurį teikiame derinimui su visuomene.

Kviečiame nagrinėti, siūlyti patobulinimus, išsakyti pastebėjimus. Dokumentas parengtas pagal taisykles, atsižvelgiant į gyventojų nuomonę ir poreikius. Patys esame šio rajono gyventojai ir suprantame, kad 1,4 mln. Eur septyneriems metams neišspręs visų problemų, tačiau tikimės, kad reikšmingai prisidės prie sričių, kurioms numatytas finansavimas, vystymo. Laukiame konkrečių ir konstruktyvių pasiūlymų (jums patogiu būdu: telefonu +37062081580, elektroniniu paštu vvg@ignalina.lt, Facebook komentaruose). Pasiūlymų lauksime iki gegužės pabaigos. Visos pastabos ir pasiūlymai bus fiksuojami raštu ir pateikiami dokumento 6 priede.

Kviečiame atvykti į VPS projekto pristatymo visuomenei renginį, kuris vyks gegužės 11 d. 11 val. Ateities g. 23, Ignalinoje.

Esame dėkingi kaimo gyventojams, bendruomenių, verslo, jaunimo, vietos valdžios atstovams, patariamosios novatorių grupės mokslininkams skyrusiems laiko ir dalyvavusiems renginiuose, diskusijose, apklausose kurių pagrindu buvo suformuoti gyventojų poreikiai ir priemones į kurias bus nukreipiamos lėšos.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“ veiklos sritį ‚Parengiamoji parama“, sutarties Nr. 42PP-KU-1-03928-PR001.

 PILDOMA Ignalinos VPS 2023-2027 forma su instrukcija 6 priedas 230502 VIESINIMUI.pdf


Grįžti į peržiūrą