IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-05-02

Šaukiamas IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, ir Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamentu, patvirtintu Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos 2016 m. gegužės 12 d. protokolu Nr. VS-3 (Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos 2021 m. rugsėjo 21 d. protokolu Nr. VS-4 patvirtinta redakcija) š. m. gegužės 9 d. 14 val. šaukiamas valdybos posėdis. Posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“ platformą.
IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Kvietimo Nr. 33 finansavimo sąlygų patvirtinimo.
2. Dėl Kvietimo Nr. 28 finansavimo sąlygų aprašo 3.1. papunkčio pakeitimo.
3. Dėl darbuotojo komandiravimo į užsienį.Grįžti į peržiūrą