IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-03-24

Kviečiame rengti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (XXXI kvietimas) ir „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (XXXI kvietimas).

Galimi pareiškėjai:
- Juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, registruotos Ignalinos rajone).
- Juridiniai asmenys, registruoti Ignalinos rajono VVG teritorijoje, t.y. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės;
- Fiziniai asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą Ignalinos rajono VVG teritorijoje ir/arba joje ūkininkaujantys.

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2023 m. kovo 30 d. 8 val. iki 2023 m. gegužės 2 d. 15 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėje www.irvvg.lt.

Informacija teikiama tel. 8 620 81580 ir el. paštu vvg@ignalina.ltGrįžti į peržiūrą