IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2022-05-13

Įvyko IRVVG valdybos posėdis rašytiniu būdu

Gegužės 12 d. pasibaigė Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) valdybos posėdžio rašytiniu būdu procedūra. Iki nustatyto laiko balsavimo raštu biuletenius atsiuntė ar IRVVG biure užpildė 10 IRVVG valdybos narių (iš 15).

Buvo priimti sprendimai dėl darbuotojo komandiravimo į renginius užsienyje, Kvietimo Nr. 24 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo ir dėl darbuotojų darbo užmokesčio koeficiento padidinimo.

Valdybos posėdžio rašytiniu būdu protokolas:

 VS_3_20220512.pdf


Grįžti į peržiūrą