IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2022-05-10

Įvyko IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Balandžio 28 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinti 2021 m. IRVVG veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė, priimtas sprendimas pakeisti Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m., perkeliant 46 684 Eur iš III prioriteto priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ į III prioriteto priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“.

Susirinkime dalyvavo 16 asmenų, atstovaujantys 18 IRVVG nariams (iš 32). Dar 5 asmenys, atstovaujantys 5 IRVVG nariams, elektroniniu paštu atsiuntę pasirašytus balsavimo biuletenius.

IRVVG visuotinio narių susirinkimo protokolas:

 NS1_20220428.pdf


Grįžti į peržiūrą